Sunday, August 20, 2017

Terjemahan Umdatul Ahkam

 

Al-Hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi yang merupakan sahabat baik Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi telah mencurahkan sepenuh tenaga dan kepintaran ilmu bagi mengumpulkan sebuah naskah buku hadis ulung. Buku ini mengumpulkan hadis yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada sudut hukum hakam. 

Semoga penterjemahan buku ini menjadikan kita orang yang beramal dengan sunnah Rasulullah SAW dengan sandaran yang benar. 

Penulis: Syeikh Abdul Ghani al-Maqdisi (600H)
Halaman: 294
Saiz: 8x5.5
Harga: RM 35

Senarai Kandungan


Pendahuluan Penulis  1
Bab 1 Bersuci 3
 Bahagian: Masuk Tandas Dan Bersuci 10
 Bahagian: Bersiwak/Bersugi   13
 Bahagian: Menyapu Di Atas Khuf  15
 Bahagian: Mazi Dan Lain-Lain  16
 Bahagian: Janabah 19
 Bahagian: Tayamum  24
 Bahagian: Haid  26
Bab 2 Solat  29
 Waktu Solat 30
 Bahagian: Kelebihan Solat Berjemaah Dan Kewajipannya  37
 Bahagian: Azan Dan Iqamah  41
 Bahagian: Menghadap Kiblat  43
 Bahagian: Saf Solat 44
 Bahagian: Berimam                                                                                                                     47
 Bahagian: Sifat Solat Nabi                                                                                                                     51
 Bahagian: Kewajipan Tomakninah Ketika Rukuk Dan Sujud               59
 Bahagian: Bacaan Di Dalam Solat                                                                                                                     60
 Bahagian: Meninggalkan Sebutan Kuat Basmalah                                                           63
 Bahagian: Sujud Sahwi                                                                                                                     64
 Bahagian: Melintasi Orang Solat                                                                                                                     67
 Bahagian: Masjid                                                                                                                     69
 Bahagian: Tasyahud                                                                                                                     73
 Bahagian: Witir                                                                                                                     76
 Bahagian: Zikir Selepas Solat                                                                                                                     78
 Bahagian: Jama’ Solat Ketika Musafir                                                           81
 Bahagian: Qasar Solat Ketika Musafir                                                           82
 Bahagian: Solat Jumaat                                                                                    82
 Bahagian: Solat Hari Raya                                                                                                                     86
 Solat Gerhana                                                                                                                     90
 Bahagian: Solat Istisqa                                                                                                                     93
 Bahagian: Solat Khauf                                                                                                                     96
Bab 3 Jenazah                                                                                                                    99
Bab 4 Zakat                                                                                                                    107
 Bahagian: Zakat Fitrah                                                                                                                     113
Bab 5 Puasa                                                                                                                    115
 Bahagian: Puasa Ketika Musafir & Lain-Lain                                                           119
 Bahagian: Kelebihan Puasa Dan Lain-Lain                                                           125
 Bahagian: Malam Al-Qadr                                                                                                                     129
 Bahagian: Iktikaf                                                                                                                     131
Bab 6  Haji                                                                                                                    135
 Bahagian: Miqat                                                                                                                     136
 Bahagian: Pakaian Si Muhrim                                                                                                                    137
 Bahagian: Fidyah                                                                                                                     139
 Bahagian: Kemuliaan Mekah                                                                                                                     140
 Bahagian: Haiwan Yang Harus Dibunuh                                                           143
 Bahagian: Memasuki Mekah Dan Selainnya                                                           143
 Bahagian: Tamatu`                                                                                                                     147
 Bahagian: Semebelihan                                                                                                                     151
Bahagian: Mandi Si Muhrim                                                                                                                     153
Bahagian:  Fasakh Haji Kepada Umrah                                                          155
Bahagian: Si Muhrim Memakan Buruan Yang Halal                                                           161
Bab 7  Jual Beli                                                                                                                    163
 Bahagian: Jenis Jual Beli Terlarang                                                           165
 Bahagian: Al-`Araya                                                                                                                     170
Bahagian: Jual Beli Salam                                                                                                                    172
 Bahagian: Syarat Pada Jual Beli                                                                                                                     173
 Bahagian: Riba Dan Saraf                                                                                                                     176
 Bahagian: Gadaian                                                                                                                     179
 Bahagian: Al-Luqatah                                                                                                                     187
 Bahagian: Wasiat                                                                                                                     188
 Bahagian: Al-Faraid                                                                                                                     190
Bab 8 Perkahwinan                                                                                                                     193
 Bahagian: Mahar                                                                                                                     201
Bab 9 Perceraian                                                                                                                    203
 Bahagian: Iddah                                                                                                                     207
Bab 10 Li`An                                                                                                                    211
Bab 11 Penyusuan                                                                                                                     219
Bab 12 Qisas                                                                                                                    225
Bab 13 Hudud                                                                                                                    235
 Bahagian: Hukuman Mencuri                                                                                                                     242
 Bahagian: Hukuman Pemabuk Arak                                                      244
Bab 14 Sumpah & Nazar                                                                                                                    245
Bahagian: Nazar                                                                                                                    250
Bab 15 Makanan                                                                                                                    257
 Bahagian: Haiwan Buruan                                                                                                                     263
 Bahagian: Sembelihan Korban                                                                                                                     268
Bab 16 Minuman                                                                                                                     269
Bab 17 Pakaian                                                                                                                    271
Bab 18 Jihad                                                                                                                     275
Bab 19 Pembebasan Hamba                                                                                                                    285
 Bahagian: Jual Beli Mudabbar                                                                                                                    287

Random Posts

Buku Terjemahan

FlatBook

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum rhoncus vehicula tortor, vel cursus elit. Donec nec nisl felis. Pellentesque ultrices sem sit amet eros interdum, id elementum nisi ermentum.Vestibulum rhoncus vehicula tortor, vel cursus elit. Donec nec nisl felis. Pellentesque ultrices sem sit amet eros interdum, id elementum nisi fermentum.
Comments

Contact Us

Name

Email *

Message *